جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره آپارتمان در اقدسیه تهران

فروش آپارتمان ۱۳۹متری اقدسیه،خ سپند

قیمت کل:
۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۴۰متری اقدسیه

قیمت کل:
۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۴۷متری اقدسیه

قیمت کل:
۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان 160متری اقدسیه

قیمت کل:
۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۵۶متری اقدسیه

قیمت کل:
۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۵۰ متری اقدسیه

قیمت کل:
۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

خرید تهران مسکونی 110 متری در اقدسیه تهران

قیمت کل:
۱۴٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

خرید و فروش آپارتمان ۲۲۵متری اقدسیه تاپ لوکیشن

قیمت کل:
۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

اقدسیه 158 متر، 3 خواب، فول

رهن:
۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۹۰متری اقدسیه،دو خواب،دو پارکینگ

قیمت کل:
۱۱٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۷۰متری اقدسیه،دو پارکینگ

قیمت کل:
۱۱٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۸۱ متری اقدسیه،دو پارکینگ

قیمت کل:
۱۱٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
انبار،

فروش آپارتمان220متری اقدسیه،سه خواب

قیمت کل:
۴۸٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۲۰۰متری اقدسیه،سه خواب

قیمت کل:
۴۸٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۲۱۰متری اقدسیه

قیمت کل:
۴۸٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

رهن واجاره آپارتمان ۱۰۰متری اقدسیه،طبقه ی ششم

رهن:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 6،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

رهن آپارتمان 90متری اقدسیه،طبق۶

رهن:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 6،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

رهن واجاره آپارتمان ۹۵ متری اقدسیه

رهن:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 6،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

خرید و فروش آپارتمان ۲۵۰متری اقدسیه سپند تاپ لوکیشن

قیمت کل:
۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 7،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

خرید و فروش آپارتمان ۲۱۰متری اقدسیه لوکس

قیمت کل:
۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،