جستجوی پیشرفته

رهن و اجاره آپارتمان در دربند تهران

خانه دربستی خیابان دربند ۵۰۰ متربنا اجاره

رهن:
۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
تراس،

قدس دربند خانه مستغلات دربست۵۰۰ متر

رهن:
۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره واحد 207 متری در منطقه 1 کامرانیه

رهن:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره واحد 208 متری در منطقه 1 کامرانیه

رهن:
۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره واحد 380 متری در منطقه 1 کامرانیه

رهن:
۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره واحد 230 متری منطقه 1 فرمانیه

رهن:
۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
تراس،

رهن و اجاره واحد 260 متری منطقه 1 کامرانیه

رهن:
۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،

رهن و اجاره واحد 214 متری منطقه 1 کامرانیه

رهن:
۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

آپارتمان ۱۱۶ متری دربند

رهن:
۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

آپارتمان ۱۱۷ متری در دربند

رهن:
۲٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

آپارتمان ۱۱۶ متری در دربند

رهن:
۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

آپارتمان ۱۲۵ متری در دربند

رهن:
۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

آپارتمان ۱۱۵ متری در دربند

رهن:
۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

اجاره اپارتمان ۱۴۳متری در دربند

رهن:
۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

الفت/۱۶۵ متر/مشاعات فول

رهن:
۳٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 6،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

160 متر سه خواب فول امكانات

رهن:
۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 7،
پارکینگ،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره مغازه 170 متری در دربند تهران

رهن:
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره مغازه 170 متری در دربند تهران

رهن:
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،