جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره آپارتمان از 110 تا 150 در دربند تهران

فروش آپارتمان ۱۳۵ متر دربند

قیمت کل:
۱۸٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
تراس،

فروش آپارتمان۱۱۳ متری دربند،ویووو فوق العاده عالی ،چشم انداز طبیعی بکرر

قیمت کل:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۴۵
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۱۲۰متری دربند،ویو ابدی، طبق۴

قیمت کل:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۴۵
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان 115متری دربند،طبقه ی چهارم

قیمت کل:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۴۵
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان110متر دربند،طبقه ی آخر

قیمت کل:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۴۵
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان آیت الله محمودی نیاوران

قیمت کل:
۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 6،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان دربند ۱۲۳متر ۲خ و ۲پارکینگ سندی

قیمت کل:
۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

آپارتمان ۱۱۶ متری دربند

رهن:
۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

آپارتمان ۱۱۷ متری در دربند

رهن:
۲٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

آپارتمان ۱۱۶ متری در دربند

رهن:
۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

آپارتمان ۱۲۵ متری در دربند

رهن:
۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

آپارتمان ۱۱۵ متری در دربند

رهن:
۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

اجاره اپارتمان ۱۴۳متری در دربند

رهن:
۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش 140 متر بام دربند ویو ابدی

قیمت کل:
۹٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،

فروش آپارتمان 147 متری در دربند تهران

قیمت کل:
۳٬۶۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان 117 متری در دربند تهران

قیمت کل:
۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۵۱٬۲۸۰٬۰۰۰
طبقه -1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره آپارتمان 128 متری در دربند تهران

رهن:
۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۴٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان 114 متری در دربند تهران

قیمت کل:
۷٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان 115 متری در دربند تهران

قیمت کل:
۸٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 8،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،