جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره آپارتمان از 70 تا 110 در دربند تهران

فروش فوری آپارتمان ۸۲متری دربند،دو خواب

قیمت کل:
۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۹۸
طبقه 1،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان 70متری دربند،استخر دار،فروش فوری

قیمت کل:
۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۹۸
طبقه 1،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۷۹ متری دربند،دو خواب،زیر قیمت

قیمت کل:
۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۹۸
طبقه 1،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان 89متری دربند،دو خواب

قیمت کل:
۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۹۸
طبقه 1،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان 83متری دربند،دو خواب

قیمت کل:
۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۹۸
طبقه 1،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان 75متری دربند،زیر قیمت،استخردار

قیمت کل:
۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۹۸
طبقه 1،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۸۵متری دربند،استخردار

قیمت کل:
۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۷۷متری دربند،فوری

قیمت کل:
۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۹۸
طبقه 1،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان90متری دربند،استخردار،زیر قیمت

قیمت کل:
۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۹۸
طبقه 1،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان۸۰متری دربند،استخر دار،زیر قیمت

قیمت کل:
۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۹۸
طبقه 1،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۱۰۷متری دربند،ویووو محشرررر

قیمت کل:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۴۵
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان 101متری دربند،ویووو محشرررررر

قیمت کل:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۴۵
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان۱۰۰ متری دربند،مهندسی ساز،ویوو ابدی

قیمت کل:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۴۵
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۱۰۶متری دربند طبقه ی ۴

قیمت کل:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۴۵
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۱۰۹متری دربند،طبقه چهارم

قیمت کل:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۴۵
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان102متری دربند،طبقه ی آخر

قیمت کل:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۴۵
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۱۰۵ متری دربند طبقه ی آخر

قیمت کل:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۴۵
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان110متر دربند،طبقه ی آخر

قیمت کل:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۴۵
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان95متری دربند ،طبقه آخر

قیمت کل:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۴۵
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۹۰متری دربند،طبق آخر

قیمت کل:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۴۵
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،