جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره آپارتمان در دربند تهران

رهن و اجاره واحد 208 متری در منطقه 1 کامرانیه

رهن:
۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره واحد 380 متری در منطقه 1 کامرانیه

رهن:
۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

خرید و فروش واحد 250 متری منطقه 1 کامرانیه

قیمت کل:
۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،

رهن و اجاره واحد 230 متری منطقه 1 فرمانیه

رهن:
۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
تراس،

خرید و فروش واحد 500 متری منطقه 1 کامرانیه

قیمت کل:
۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
انبار،

رهن و اجاره واحد 260 متری منطقه 1 کامرانیه

رهن:
۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،

خرید و فروش واحد 200 متری منطقه 1 کامرانیه

قیمت کل:
۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
تراس،

خرید و فروش واحد 200 متری منطقه 1 قیطریه

قیمت کل:
۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره واحد 214 متری منطقه 1 کامرانیه

رهن:
۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

آپارتمان ۱۱۶ متری دربند

رهن:
۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

آپارتمان ۱۱۷ متری در دربند

رهن:
۲٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

آپارتمان ۱۱۶ متری در دربند

رهن:
۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

آپارتمان ۱۲۵ متری در دربند

رهن:
۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

آپارتمان ۱۱۵ متری در دربند

رهن:
۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

اجاره اپارتمان ۱۴۳متری در دربند

رهن:
۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

الفت/۱۶۵ متر/مشاعات فول

رهن:
۳٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 6،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،