جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره آپارتمان در محموديه تهران

فروش آپارتمان 135متری در محمودیه

قیمت کل:
۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۲۱
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۳۰متری محمودیه

قیمت کل:
۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۲۱
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۵۰متری محمودیه

قیمت کل:
۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۲۱
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان 147متری محمودیه

قیمت کل:
۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۲۱
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان 140متری محمودیه

قیمت کل:
۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۲۱
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۶۰متری محمودیه،تک واحدی

قیمت کل:
۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۹۸
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان50 متری محمودیه،تک واحدی

قیمت کل:
۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۹۸
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۹۰ متری در محمودیه

قیمت کل:
۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

آپارتمان ۲۵۰ متر محمودیه

قیمت کل:
۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۱۲۱متری محمودیه،فول

قیمت کل:
۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان116متری محمودیه،طبقه ی چهارم فول امکانات

قیمت کل:
۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۱۰ متری محمودیه

قیمت کل:
۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان 120متری محمودیه،طبقه ی چهارم

قیمت کل:
۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

آپارتمان موقعیت اداری ۱۵۰ مترمبله کامل

قیمت کل:
۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،

رهن آپارتمان 118 متری محمودیه

رهن:
۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
انبار،

رهن آپارتمان ۱۲۱ متری محمودیه

رهن:
۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
انبار،

رهن آپارتمان ۱۱۹ متری محمویه

رهن:
۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
انبار،

خرید و فروش واحد445 متری در‌ محمودیه

قیمت کل:
۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

خرید و فروش واحد355 متری در‌ محمودیه

قیمت کل:
۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

خرید و فروش واحد380 متری در محمودیه

قیمت کل:
۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،