جستجوی پیشرفته

فروش آپارتمان در تجریش تهران

فروش مغازه مسکونی 13متری تجریش،،طبقه ی ۴

قیمت کل:
۹٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۷۵۳
طبقه 4،

فروش آپارتمان ۱۱۴ متری تجریش

قیمت کل:
۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۳۰۷
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۷۰ متری تجریش،سه خواب

قیمت کل:
۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۲۱۰ متری تجریش

قیمت کل:
۳۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۷۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش مغازه تجاری5متری تجریش،سند مادر

قیمت کل:
۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۷۵۰
طبقه 1،

فروش مغازه تجاری ۱۱متری تجریش

قیمت کل:
۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۵۹۰
طبقه 5،

فروش مغازه تجاری ۱۰متری تجریش

قیمت کل:
۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۵۹۰

فروش مغازه تجاری ۱۲ متری تجریش،طبق ۵

قیمت کل:
۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۵۹۰
طبقه 5،

فروش مغازه تجاری9 متری تجریش

قیمت کل:
۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،

فروش مغازه تجاری ۴۲متری تجریش

قیمت کل:
۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،

فروش مغازه تجاری44متری تجریش

قیمت کل:
۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،

فروش مغازه تجاری41متری تجریش

قیمت کل:
۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،

فروش مغازه40متری تجریش

قیمت کل:
۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،

فروش آپارتمان اداری ۱۱۷متری تجریش،طبقه ۶،دو پارکینگ

قیمت کل:
۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۳۹
طبقه 6،
پارکینگ،
آسانسور،

فروش آپارتمان۱۷۵ متری تجریش ،تک واحدی

قیمت کل:
۲۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۷۵
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،