جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره آپارتمان از 70 تا 110 در تجریش تهران

رهن واجاره آپارتمان ۱۰۰متری تجریش

رهن:
۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،

رهن آپارتمان ۱۰۸ متری تجریش،طبق ۱۲

رهن:
۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 12،
پارکینگ،
انبار،

رهن آپارتمان ۱۰۳ متری تجریش،طبقه ۱۱برج

رهن:
۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 11،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

رهن آپارتمان ۱۰۵متری تجریش،طبق ۱۱

رهن:
۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 11،
پارکینگ،
انبار،

رهن آپارتمان ۹۵ متری تجریش

رهن:
۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
انبار،

فروش آپارتمان ۷۵ متری تجریش،طبقه ی چهارم

قیمت کل:
۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

رهن آپارتمان ۷۵ متری تجریش،نور عالی جنوبی

رهن:
۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
انبار،

رهن آپارتمان اداری۸۰ متری تجریش،دو واحدی

رهن:
۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،

رهن آپارتمان 75 متری تجریش

رهن:
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،

فروش آپارتمان اداری 110 متری تجریش،3خواب.طبقه5

قیمت کل:
۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،

رهن آپارتمان اداری 88 متری تجریش

رهن:
۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،

رهن آپارتمان ادارای♡ 100متری تجریش

رهن:
۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،

رهن آپارتمان90 متری تجریش

رهن:
۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
انبار،

رهن آپارتمان 70 متری (بسیار شیک🔥)تجریش

رهن:
۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،

رهن اداری* آپارتمان 110 متری تجریش

رهن:
۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
انبار،

رهن مغازه 70 متری تجریش

رهن:
۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰