جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره آپارتمان در تجریش تهران

فروش آپارتمان اداری ۱۱۷متری تجریش،طبقه ۶،دو پارکینگ

قیمت کل:
۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۳۹
طبقه 6،
پارکینگ،
آسانسور،

رهن مغازه ۳۰ متری تجریش

رهن:
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش آپارتمان۱۷۵ متری تجریش ،تک واحدی

قیمت کل:
۲۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۷۵
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان180متری تجریش،تک واحدی

قیمت کل:
۲۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۷۵
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان160متری تجریش،سه خواب تک واحدی

قیمت کل:
۲۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۷۵
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان۱۶۵متری تجریش،تک واحدی

قیمت کل:
۲۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۷۵
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان۱۷۰متری تجریش،سه خواب تک واحدی

قیمت کل:
۲۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۷۵
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان169متری تجریش،تک واحدی

قیمت کل:
۲۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۷۵
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان۱۶۸ متری تجریش،سه خواب تک واحدی

قیمت کل:
۲۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۷۵
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان اداری ۱۷۵ متری تجریش،سه خواب

قیمت کل:
۲۹٬۹۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان۵۶متری تجریش

قیمت کل:
۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
انبار،

فروش آپارتمان۵۴متری تجریش،تک واحدی

قیمت کل:
۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
انبار،

فروش آپارتمان55متری تجریش

قیمت کل:
۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
انبار،

فروش آپارتمان۴۹ متری تجریش،اک واحدی

قیمت کل:
۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
انبار،

فروش آپاراتمان50متری تجریش،تک واحدی

قیمت کل:
۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
انبار،

فروش مغازه ۲۰متری تجریش

قیمت کل:
۳۳٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،

فروش مغازه19متری تجریش،تجاری

قیمت کل:
۳۳٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،

فروش آپارتمان ۷۵ متری تجریش،طبقه ی چهارم

قیمت کل:
۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

رهن آپارتمان اداری ۴۲ متری تجریش

رهن:
۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،

210متر تجریش تاپ لوکیشن 3 خواب

قیمت کل:
۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،