جستجوی پیشرفته

رهن و اجاره آپارتمان در فرهنگ مشهد

فرهنگ۲۸/خواب۳/هلدینگ آسمان شهر

رهن:
۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فرهنگ۱۵/خواب۲/هلدینگ آسمان شهر

رهن:
۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۷٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

آپارتمان 120 متر دو خواب،سه سال ساخت

رهن:
۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۰٬۲۵۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فرهنگ۲۱/خواب۱/هلدینگ آسمان شهر

رهن:
۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۸٬۸۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
انبار،

اجاره منرل ۱۰۰ متری فرهنگ مشهد

رهن:
۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
انبار،
تراس،

اجاره منزل ۱۶۵ متری فرهنگ مشهد

رهن:
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

اجاره منزل ۱۶۰ متری فرهنگ مشهد

رهن:
۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
انبار،
تراس،

اجاره منزل ۱۴۰ متری فرهنگ مشهد

رهن:
۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
انبار،
تراس،

اجاره منزل ۹۰ متری فرهنگ مشهد

رهن:
۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
انبار،
تراس،