جستجوی پیشرفته

رهن و اجاره آپارتمان در اقدسیه تهران

رهن و اجاره آپارتمان ۲۲۰متری اقدسیه فول بازسازی

رهن:
۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

اجاره آپارتمان صاحبقرانیه

رهن:
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره آپارتمان ۳۱۰ متر ،چهار خواب/ اقدسیه

رهن:
۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 8،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

اجاره آپارتمان ۸۰ متری صاحبقرانیه

رهن:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

اجاره اپارتمان ۱۳۰ متری در تاب ترین لوکیشن در اقدسیه با امکانات و دسترسی عالی

رهن:
۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

اقدسیه ۱۵۰متر ۳خواب ویو کل تهران

رهن:
۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

اقدسیه ۱۲۰متر ۲خواب مستر ویو کوهستان

رهن:
۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

اقدسیه 158 متر، 3 خواب، فول

رهن:
۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

رهن واجاره آپارتمان ۱۰۰متری اقدسیه،طبقه ی ششم

رهن:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 6،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

رهن آپارتمان 90متری اقدسیه،طبق۶

رهن:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 6،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

رهن واجاره آپارتمان ۹۵ متری اقدسیه

رهن:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 6،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

رهن واجاره آپارتمان ۱۳۵ متری اقدسیه،سه خواب

رهن:
۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
انبار،

130 متر اجودانیه دو خواب فول

رهن:
۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

105 متر اقدسیه نوساز، 2 خواب، فول

رهن:
۱٬۷۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،

رهن واجاره آپارتمان ۱۲۰ متری اقدسیه،طبق ۴

رهن:
۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
انبار،

130 متر اجودانیه، 2 خواب فول

رهن:
۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰