جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره آپارتمان در بام تهران تهران

رهن و اجاره واحد 240 متری در منطقه 1 کامرانیه

رهن:
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

خرید و فروش واحد 400 متری منطقه 1 کامرانیه

قیمت کل:
۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره واحد 201 متری در منطقه 1 کامرانیه

رهن:
۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

خرید و فروش واحد 400 متری منطقه 1 کامرانیه

قیمت کل:
۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
انبار،
تراس،

خرید و فروش واحد 400 متری منطقه 1 کامرانیه

قیمت کل:
۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،

خرید و فروش واحد 400 متری منطقه 1 کامرانیه

قیمت کل:
۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،