جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره آپارتمان در چیذر تهران

فروش آپارتمان ۸۵ متری چیذر

قیمت کل:
۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان اداری 159 متری چیذر

قیمت کل:
۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

رهن مغازه 45 متری چیذر

رهن:
۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش آپارتمان ۹۳ متری چیذر

قیمت کل:
۱۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
انبار،

فروش آپارتمان ۷۳ متری چیذر

قیمت کل:
۶٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۶۵ متری چیذر

قیمت کل:
۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،

فروش آپارتمان ۵۰ متری چیذر

قیمت کل:
۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۴۵ متری چیذر

قیمت کل:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،

فروش آپارتمان ۵۳ متری چیذر

قیمت کل:
۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،

فروش آپارتمان ۶۲ متری چیذر

قیمت کل:
۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
انبار،

فروش آپارتمان ۶۵ متری چیذر

قیمت کل:
۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۸۳ متری چیذر

قیمت کل:
۸٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان۱۰۲ متری چیذر

قیمت کل:
۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۸۶ متری چیذر

قیمت کل:
۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۸۰ متری چیذر

قیمت کل:
۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
انبار،

فروش آپارتمان ۶۷ متری چیذر

قیمت کل:
۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
انبار،

فروش آپارتمان ۵۷ متری چیذر

قیمت کل:
۸٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۵۷ متری چیذر

قیمت کل:
۸٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
انبار،