جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره آپارتمان در درکه تهران

فروش آپارتمان 174 متری کنار رودخانه🔥 درکه

قیمت کل:
۱۸٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰
انبار،
تراس،

رهن آپارتمان ۷۵ متری درکه

رهن:
۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان132 متری درکه🔥

قیمت کل:
۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۰۶٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

رهن آپارتمان ۹۰ متری درکه

رهن:
۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
انبار،

رهن آپارتمان ۱۱۰ متری درکه

رهن:
۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
انبار،

رهن آپارتمان ۱۱۰ متری درکه

رهن:
۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،

رهن آپارتمان ۷۱ متری درکه

رهن:
۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۸٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
انبار،

رهن آپارتمان ۸۰ متری درکه

رهن:
۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
انبار،

رهن آپارتمان ۷۰ متری درکه

رهن:
۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
انبار،

رهن آپارتمان ۶۰ متری درکه

رهن:
۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،

اجاره ۶۵ متری درکه

رهن:
۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
انبار،

خرید و فروش واحد445 متری در‌ درکه

قیمت کل:
۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

خرید و فروش واحد355 متری در‌ درکه

قیمت کل:
۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

خرید و فروش واحد380 متری در درکه

قیمت کل:
۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

خرید و فروش واحد370 متری در درکه

قیمت کل:
۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

خرید و فروش واحد360 متری در درکه

قیمت کل:
۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

خرید و فروش واحد340 متری در درکه

قیمت کل:
۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

خرید و فروش واحد330 متری در درکه

قیمت کل:
۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

خرید و فروش واحد390 متری در درکه

قیمت کل:
۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

خرید و فروش واحد310 متری در درکه

قیمت کل:
۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،