جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره آپارتمان در منطقه سه شهرداری تهران

فروش ۲۰۰ متر سه خواب ،در قلب دروس

قیمت کل:
۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۱۶۰ متری ،سه خوابه،پاسداران گلستان ۵

قیمت کل:
۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش ۴ طبقه تک واحدی ۱۲۰ متری یکجا/ دروس نیلوفر

قیمت کل:
۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۲۵۰ متری / سه خوابه/ دروس

قیمت کل:
۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۲۵۰ متری / ۳ خوابه/ دروس

قیمت کل:
۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۱۲۰ متری / دو خواب / دروس

قیمت کل:
۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۳۰۰ متری / ۴ خواب / دروس ،محسنیان

قیمت کل:
۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۳۰۰ متری / سه خوابه /پاسداران گلستان ۷

قیمت کل:
۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش ۲۰۰ متری ،سه خوابه ،پاسداران،بوستان دهم

قیمت کل:
۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،