جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره آپارتمان در الهيه تهران

فروش آپارتمان ۱۸۰ متری الهیه،طبقه ی آخر برج🔥

قیمت کل:
۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۸۸
طبقه 8،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان172متری الهیه،سه خواب،طبقه ی نهایی

قیمت کل:
۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۸۸
طبقه 8،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۷۰متری الهیه /سه خواب،طبقه ی آخر،برج

قیمت کل:
۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۸۸
طبقه 8،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان 185متری الهیه،طبق۸ برج*

قیمت کل:
۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۸۸
طبقه 8،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۶۰متری الهیه،طبقه ی آخر برج

قیمت کل:
۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۸۸
طبقه 8،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

رهن آپارتمان اداری۲۰۰متری الهیه،۸ خواب،طبقه ی آخر،۸ پارکینگ

رهن:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 8،
پارکینگ،
آسانسور،

رهن واجاره آپارتمان موقعیت اداری 230متری الهیه،۸خواب ،۱۵ پارکینگ

رهن:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 8،
پارکینگ،
آسانسور،

رهن آپارتمان 210متری الهیه،موقعیت اداری،۸ خواب ،۸ پارکینگ

رهن:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 8،
پارکینگ،
آسانسور،

رهن واجاره آپارتمان اداری ۲۲۰متری الهیه،۸خواب،۸ پارکینگ

رهن:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 8،
پارکینگ،
آسانسور،

فروش آپارتمان۱۹۵متری الهیه،سه خواب،لاکچری

قیمت کل:
۶۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۳۲۰
طبقه 7،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان 192متری الهیه،طبقه ی ۷،فول مشاعات

قیمت کل:
۶۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۳۲۰
طبقه 7،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان۱۸۵متری الهیه،فول مشاعات،طبقه ی هفت

قیمت کل:
۶۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۳۲۰
طبقه 7،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۱۸۰ متری الهیه،مهندسی ساز،فول

قیمت کل:
۶۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۳۲۰
طبقه 7،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۱۹۰متری الهیه،سه خواب،فول

قیمت کل:
۶۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۳۲۰
طبقه 7،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان220متری الهیه،طبقه ی هفتم،فول مشاعات

قیمت کل:
۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۳۲۱
طبقه 7،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان 215متری الهیه،طبقه ۷

قیمت کل:
۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۳۲۱
طبقه 7،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان210متری الهیه،سه خواب،طبقه ی ۷

قیمت کل:
۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۳۲۱
طبقه 7،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان200متری الهیه،طبقه ۷

قیمت کل:
۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۳۲۱
طبقه 7،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۲۰۵متری الهیه،فول مشاعات

قیمت کل:
۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۳۲۱
طبقه 7،
پارکینگ،
انبار،