جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره آپارتمان در كاشانك تهران

فروش ۲۰۰ متر ،سه خواب ،چهارپارکینگ/کاشانک

قیمت کل:
۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 10،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

250 متر*فروش کلنگی مناسب ساخت وساز کاشانک

قیمت کل:
۳۳٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش آپارتمان ۲۵۰ متری/ سه خواب/ پورابتهاج

قیمت کل:
۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۱۰۰ متری دوخواب /پور ابتهاج

قیمت کل:
۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۱۲۰ متری کاشانک

قیمت کل:
۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۹۰ متری کاشانک

قیمت کل:
۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۱۰ متری کاشانک

قیمت کل:
۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۰۸ متری کاشانک

قیمت کل:
۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۹۹ متری کاشانک

قیمت کل:
۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۰۸ متری کاشانک

قیمت کل:
۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان۱۱۷ متری کاشانک

قیمت کل:
۱۳٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۱۰ متری کاشانک

قیمت کل:
۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۲۰ متری کاشانک

قیمت کل:
۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۳۸ متری کاشانک

قیمت کل:
۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 6،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۲۰ متری کاشانک

قیمت کل:
۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 6،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۴۵ متری کاشانک

قیمت کل:
۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۳۳ متری کاشانک

قیمت کل:
۱۷٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۳۳ متری کاشانک

قیمت کل:
۱۷٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،