جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره آپارتمان در منظریه تهران

فروش اپارتمان قيطريه ١٦٠متر جهانتاب

طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش اپارتمان ١٧٠متر منظريه

قیمت کل:
۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 6،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۱۲۶متری منظریه،سه خواب،طبقه ی سوم

قیمت کل:
۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان 132متری منظریه،سه خواب

قیمت کل:
۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان135متری منظریه ،سه خواب

قیمت کل:
۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۳۰متری منظریه،سه خواب

قیمت کل:
۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۲۰متری منظریه،سه خواب

قیمت کل:
۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۱۹متری منظریه،سه خواب

قیمت کل:
۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۲۳ متری منظریه،سه خواب

قیمت کل:
۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

محمودیه موازی چمران ۱۵۰ متر اداری مبله

قیمت کل:
۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
تراس،

سه خوابه نقلی با دو پارکینگ سندی -منظریه

قیمت کل:
۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

خرید آپارتمان سه خوابه در منظریه با دو پارکینگ سندی

قیمت کل:
۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۱۲۶ متری مینی سیتی

قیمت کل:
۱۱٬۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰
آسانسور،
انبار،

خرید و فروش واحد445 متری در‌ منظریه

قیمت کل:
۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

خرید و فروش واحد355 متری در‌ منظریه

قیمت کل:
۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

خرید و فروش واحد380 متری در منظریه

قیمت کل:
۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

خرید و فروش واحد370 متری در منظریه

قیمت کل:
۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

خرید و فروش واحد360 متری در منظریه

قیمت کل:
۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

خرید و فروش واحد340 متری در منظریه

قیمت کل:
۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،