جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره آپارتمان در مينی سيتی تهران

رهن واجاره آپارتمان ۱۰۳ متری مینی سیتی

رهن:
۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
انبار،

رهن واجاره آپارتمان ۱۶۰متری مینی سیتی/شهرک نفت

رهن:
۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۳۸متری مینی سیتی،طبقه ی آخر،سه خواب

قیمت کل:
۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 6،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان 140متری مینی سیتی،سه خواب

قیمت کل:
۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۵۰
طبقه 6،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان150متری مینی سیتی

قیمت کل:
۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۵۰
طبقه 6،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۶۲متری مینی سیتی،طبقه ی۶

قیمت کل:
۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 6،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان160متری مینی سیتی،سه خواب

قیمت کل:
۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۵۰
طبقه 6،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان 149متری مینی سیتی،طبقه ی آخر

قیمت کل:
۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۵۰
طبقه 6،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۰۶متری مینی سیتی،خ نخل

قیمت کل:
۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۹۷ متری مینی سیتی،شهرک نفت

قیمت کل:
۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۸۹متری مینی سیتی،دو خواب

قیمت کل:
۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان 100متری مینی سیتی،طبق۳

قیمت کل:
۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۹۹متری مینی سیتی/دوخواب

قیمت کل:
۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

رهن واجاره آپارتمان ۱۱۰متری مینی سیتی،دو پارکینگ

رهن:
۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
انبار،

فروش آپارتمان 105متری مینی سیتی،طبقه ی پنجم

قیمت کل:
۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان 80متری در مینی سیتی،خ توحید

قیمت کل:
۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۸۴ متری مینی سیتی،میدان مادر

قیمت کل:
۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۹۰ متری مینی سیتی،شهرک محلاتی

قیمت کل:
۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان78متری مینی سیتی،فاز ۲ مخابرات

قیمت کل:
۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
آسانسور،
انبار،