جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره آپارتمان در نوبنیاد تهران

فروش آپارتمان 150متری نوبنیاد،اراج

قیمت کل:
۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۶۵ متری نوبنیاد،سه خواب

قیمت کل:
۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان 190متری نوبنیاد،سه خواب

قیمت کل:
۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۲۱۰متری نوبنیاد،سه خواب

قیمت کل:
۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۲۰۰ متری نوبنیاد،سه خواب

قیمت کل:
۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان85متری نوبنیاد

قیمت کل:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۸۰ متری نوبنیاد

قیمت کل:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۷۵ متری نوبنیاد

قیمت کل:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آ‌پارتمان ۷۰ متری نوبنیاد

قیمت کل:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان65متری نونبیاد،یک ساله

قیمت کل:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۶۰متری نوبنیاد، تازه ساخت

قیمت کل:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

دوبلکس، ۱۶۰ متر، نوبنیاد

قیمت کل:
۱۷٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره آپارتمان اداری ۱۵۰ متری تک واحدی

رهن:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
آسانسور،

رهن آپارتمان ۱۵۰ متری نوبنیاد

رهن:
۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
انبار،

رهن سوئیت ۳۰ متری نوبنیاد

رهن:
۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
انبار،

فروش آپارتمان ۸۱ نوبنیاد

قیمت کل:
۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
انبار،