جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره مغازه در تجریش تهران

رهن واجاره مغازه مسکونی ۱۰متری تجریش

رهن:
۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،

رهن واجاره مغازه۱۷ متری تجریش

رهن:
۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش مغازه مسکونی 13متری تجریش،،طبقه ی ۴

قیمت کل:
۹٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۷۵۳
طبقه 4،

رهن مغازه ۱۵ متری تجریش

رهن:
۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۵٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش مغازه تجاری5متری تجریش،سند مادر

قیمت کل:
۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۷۵۰
طبقه 1،

رهن مغازه ۱۵ متری تجریش

رهن:
۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش مغازه تجاری ۱۱متری تجریش

قیمت کل:
۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۵۹۰
طبقه 5،

فروش مغازه تجاری ۱۰متری تجریش

قیمت کل:
۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۵۹۰

فروش مغازه تجاری ۱۲ متری تجریش،طبق ۵

قیمت کل:
۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۵۹۰
طبقه 5،

فروش مغازه تجاری9 متری تجریش

قیمت کل:
۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،

فروش مغازه تجاری ۴۲متری تجریش

قیمت کل:
۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،

فروش مغازه تجاری44متری تجریش

قیمت کل:
۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،

فروش مغازه تجاری41متری تجریش

قیمت کل:
۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،

فروش مغازه40متری تجریش

قیمت کل:
۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،