جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره آپارتمان در تجریش تهران

رهن آپارتمان ۷۵ متری تجریش،نور عالی جنوبی

رهن:
۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
انبار،

رهن مغازه ۲۲ متری تجریش

رهن:
۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰

رهن آپارتمان اداری۸۰ متری تجریش،دو واحدی

رهن:
۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،

فروش آپارتمان ۵۰ متری تجریش، تک واحدی

قیمت کل:
۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
انبار،

فروش مغازه ۱۸ متری تجریش

قیمت کل:
۳۳٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،

رهن مغازه ۱۵ متری تجریش

رهن:
۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،

رهن آپارتمان۱۵۵متری تجریش

رهن:
۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،

رهن مغازه تجاری۱۴متری تجریش

رهن:
۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش آپارتمان ۶۵ متری تجریش،دو خواب

قیمت کل:
۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
انبار،

فروش آپارتمان 58متری تجریش

قیمت کل:
۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
انبار،

فروش آپارتمان ۵۹ متری تجریش

قیمت کل:
۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
انبار،

فروش آپارتمان60 متری تجریش

قیمت کل:
۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
انبار،

فروش آپارتمان ۶۳ متری تجریش

قیمت کل:
۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
انبار،