جستجوی پیشرفته

رهن و اجاره آپارتمان از 220 تا 330 در نیاوران تهران

رهن و اجاره آپارتمان ۲۲۰متری نیاوران فول باز سازی شده

رهن:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره آپارتمان ۲۲۵متری نیاوران کلید نخورده

رهن:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 7،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

اجاره آپارتمان نیاوران بوکان کل تهران زیر پای شما ویو رویایی 240 متر

رهن:
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

اجاره آپارتمان ۲۸۰ متری نیاوران

رهن:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 12،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

اجاره آپارتمان ۲۳۰ متری در نیاوران

رهن:
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

اجاره آپارتمان نیاوران طبقه دوازدهم برج 280 متر ویو رویایی

رهن:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 12،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

اجاره آپارتمان 230متر نیاوران نخجوان بسیار خوش نقشه با نورگیری عالی

رهن:
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره آپارتمان ۲۲۵متری نیاوران شمال کاخ نوساز

رهن:
۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

اجاره آپارتمان 220متر نیاوران مرجان برج برند فول مشاعات

رهن:
۳٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،
اینجا محل تبلیغ شماست

330متر آپارتمان در نیاوران

رهن:
۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره آپارتمان ۲۹۰ متری نیاوران کلاسیک

رهن:
۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 6،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره آپارتمان ۲۹۰متری نیاوران عمار فول امکانات

رهن:
۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره آپارتمان ۲۶۵متری نیاوران فول امکانات

رهن:
۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره آپارتمان ۲۲۰متری نیاوران ویوابدی

رهن:
۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره آپارتمان ۲۲۵ متری نیاوران نوساز

رهن:
۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

اجاره اپارتمان نیاوران ۳۰۰متر۳خواب فول امکانات مشاعات هتلینگ

رهن:
۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 7،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره ۲۵۰ متری سه خواب / نیاوران الفت

رهن:
۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،
موسسه حقوقی سفیر