سوالات متداول

جواب خیلی از سوالاتو از قبل داریم!

سوالات متداول ب

بیع

واژه‌ای عربی به معنای خرید و فروش یا داد و ستد است، یعنی قراردادی که به موجب آن، شخص (بایع) مالکیت مالی را در ازای اخذ مال دیگر یا انجام دادن کاری به شخص دیگر (مشتری) منتقل می‌کند مثلاً در بیع ملک، بایع خانه‌اش را در ازای گرفتن مبلغ ۱۵ میلیارد تومان (ثمن معامله) به مالکیت مشتری در می‌آورد و با وقوع عقد بیع، مشتری مالک خانه و فروشنده مالک ۱۵ میلیارد تومان می‌شود.

بایع (فروشنده)

شخصی است که مالک قانونی مال مورد معامله (مَبیع) است و عقد بیع را به عنوان فروشنده منعقد می‌کند. معمولاً پیشنهاد فروش یا همان ایجاب از سوی بایع مطرح می‌گردد.

بایع ملک یا به طور کلی هر بایع که عقد بیع را منعقد می‌کند، باید اهلیت و شایستگی قانونی برای دخل و تصرف در اموال خود را داشته باشد در غیر این صورت معامله‌ای که کرده دارای اشکال است. بایع باید عاقل، بالغ و رشید باشد.

بیشه (قلمستان)

زمینی که در آن درختانی که میوه نمی‌دهند به وسیلۀ انسان‌ها کاشته شده است (برخلاف مرتع که خودرو بودن پوشش گیاهی اهمیت دارد) و تعداد این درختان در هر ۱۰ هزار مربع (در هر هکتار) بیشتر از هزار درخت است.

اگر زارعین صاحب نَسَق، زمین را به باغ یا بیشه تبدیل کنند، باید حتماً توسط ادارۀ اوقاف آن شهرستان یا متولی آن زمین، با آن زارع قرارداد اجاره تنظیم شود.

شهروندان می‌توانند موارد تخریب بیشه یا قلمستان را گزارش دهند و از زمین خواری و ادامۀ اقدامات افرادی که دست به تخریب این ثروت های ملی می‌زنند، جلوگیری نمایند.

باغ

زمینی که به پرورش گل و گیاه یا درخت یا میوه اختصاص داده شده و حداقل یکی از ویژگی‌های زیر را دارد (لازم نیست تمام ویژگی‌ها با هم وجود داشته باشند):

۱-    داشتن حداقل ۵۰۰ متر مربع مساحت

۲-    داشتن سابقه برای دایر کردن باغ از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

۳-   داشتن سند مالکیت (سند مادر) قبل از تفکیک شدن به عنوان باغ

۴-   تلقی شدن به عنوان باغ از طرف وزارت جهاد کشاورزی

۵-   تلقی شدن به عنوان باغ از طرف شورای اسلامی شهر محل وقوع باغ

معماری باغ‌های ایرانی از زیباترین معماری‌ها است و در فهرست یونسکو نیز ثبت شده‌اند که به ۵ باغ مشهور ایرانی اشاره می‌کنیم:

۱-    باغ ارم شیراز

۲-    باغ فین کاشان

۳-   باغ شازده ماهان کرمان

۴-   باغ دولت آباد یزد

۵-   باغ عباس آباد بهشهر

طبق قانون، اگر مالک باغی، درختان آن را قطع کند، به‌گونه‌ای که باعث از بین رفتن باغ بشود و از زمین آن برای ساخت و ساز و احداث بنا و تفکیک استفاده کنند، شهرداری می‌تواند کل زمین را ضبط کند، یعنی شهرداری می‌تواند برای همیشه و بدون این که پولی به مالک باغ پرداخت کند، زمین را از آن خود کند. بر همین اساس توصیه می‌کنیم بدون اخذ مجوز از نهادهای ذی‌صلاح، به درختان باغ خود آسیبی نرسانید و آن‌ها را قطع نکنید.

باغ میوه

زمینی که در آن درخت انگور یا درخت میوه (از هر نوع) به دست انسان کاشته شده باشد که با توجه به نوع درخت، تراکم آن متفاوت است:

۱-    اگر درخت انگور یا درخت میوه از هر نوعی باشد، تعداد درختان باید در هر هکتار (در هر ۱۰ هزار متر مربع) حداقل ۱۰۰ درخت باشد.

۲-    اگر درخت میوه از نوع خرما یا زیتون باشد، تعداد درختان باید در هر هکتار، حداقل ۵۰ درخت باشد.