جستجوی پیشرفته

رهن و اجاره آپارتمان از 56 تا 84 در اقدسیه تهران

اجاره آپارتمان ۸۰ متری صاحبقرانیه

رهن:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

70 متر سپند ،

رهن:
۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰

رهن آپارتمان ۶۰ متری اقدسیه،تک واحدی

رهن:
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
انبار،

رهن آپارتمان57متری اقدسیه،تک واحدی

رهن:
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
انبار،

اقدسیه رهن و اجاره 82متری آپارتمان

رهن:
۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن آپارتمان ۶۰ متری اقدسیه

رهن:
۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۰۰
طبقه 1،
انبار،

۶۵ متر اقدسیه

رهن:
۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
انبار،

آپارتمان ۸۰متر /تک خواب /تک مستر /لوکیشن عالی

رهن:
۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره ی آپارتمان اداری 80 متری در اقدسیه

رهن:
۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
انبار،

رهن و اجاره ی آپارتمان مسکونی 76 متری در اقدسیه

رهن:
۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره ی آپارتمان مسکونی 78 متری در اقدسیه

رهن:
۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
انبار،

رهن و اجاره ی واحد مسکونی 83 متری در اقدسیه

رهن:
۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری در اقدسیه تهران

رهن:
۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۴٬۵۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
آسانسور،
انبار،
تراس،