جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره آپارتمان در ازگل تهران

رهن و اجاره تهران باغ 60 متری در ازگل تهران

رهن:
۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
انبار،
تراس،

95 متر ازگل، 2 خواب، طبقه 7

رهن:
۱٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲
طبقه 7،

مناسب سرمایه گذاری تاپ لوکیشن

قیمت کل:
۷٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
تراس،

رهن واجاره آپارتمان ۶۰ متری ازگل

رهن:
۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
انبار،

فروش آپارتمان ۵۴ متری ازگل،طبقه ی آخر

قیمت کل:
۷٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،

فروش آپارتمان اداری ۸۳ متری ازگل،طبقه ی ۴

قیمت کل:
۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان اداری 90 متری ازگل

قیمت کل:
۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان اداری ۸۳ متری ازگل

قیمت کل:
۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان 125متری ازگل

قیمت کل:
۱۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان۱۳۰متری ازگل ،طبقه ی ۳

قیمت کل:
۱۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۱0متری ازگل

قیمت کل:
۱۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۲۰متری ازگل

قیمت کل:
۱۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۵۰ متری ازگل،سرایدارمقیم

قیمت کل:
۲۱٬۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۴۵
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان152متری ازگل

قیمت کل:
۲۱٬۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۴۵
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان140متری ازگل،مهندسی ساز

قیمت کل:
۲۱٬۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۴۵
طبقه 1،

فروش آپارتمان ۱۵۵متری ازگل،خوش نقشه

قیمت کل:
۲۱٬۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۴۵
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان 162متری در ازگل،فول

قیمت کل:
۲۱٬۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۴۵
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۱۶۰ متری ازگل،تاپ لوکیشن

قیمت کل:
۲۱٬۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۴۵
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۱۴۲ متری ازگل،فول

قیمت کل:
۲۱٬۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۴۵
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،