جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره آپارتمان در تجریش تهران

رهن واجاره مغازه مسکونی ۱۰متری تجریش

رهن:
۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،

رهن واجاره مغازه۱۷ متری تجریش

رهن:
۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰

رهن آپارتمان 240متری تجریش/موقعیت اداری/۸خواب/15پارکینگ

رهن:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 8،
پارکینگ،
آسانسور،

رهن واجاره آپارتمان200متری تجریش،موقعیت اداری،۸ خواب

رهن:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 8،
پارکینگ،
آسانسور،

رهن واجاره آپارتمان موقعیت اداری ۲۲۰متری تجریش،۸اتاق،۸ پارکینگ

رهن:
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 8،
پارکینگ،
آسانسور،

فروش مغازه مسکونی 13متری تجریش،،طبقه ی ۴

قیمت کل:
۹٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۷۵۳
طبقه 4،

فروش آپارتمان ۱۱۴ متری تجریش

قیمت کل:
۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۳۰۷
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

رهن واجاره آپارتمان ۱۱۸ متری تجریش

رهن:
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
انبار،

رهن واجاره آپارتمان ۵۰ متری تجریش،طبق۴،تک واحدی

رهن:
۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،

رهن واجاره آپارتمان ۱۰۰متری تجریش

رهن:
۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،

رهن واجاره آپارتمان ۱۸۰متری تجریش،سه خواب

رهن:
۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
انبار،

رهن واجاره آپارتمان170متری تجریش،سه خواب

رهن:
۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
انبار،

رهن واجاره آپارتمان ۱۶۰ متری تجریش،سه خواب طبق ۵

رهن:
۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
انبار،

رهن آپارتمان ۱۰۸ متری تجریش،طبق ۱۲

رهن:
۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 12،
پارکینگ،
انبار،

رهن و اجاره آپارتمان ۶۰متری تجریش

رهن:
۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
انبار،

رهن آپارتمان ۱۱۸ متری تجریش

رهن:
۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
انبار،

رهن آپارتمان ۱۰۳ متری تجریش،طبقه ۱۱برج

رهن:
۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 11،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،