جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره آپارتمان در فرشته تهران

فروش آپارتمان 410متری فرشته،طبقه ی۵،۴ خواب

قیمت کل:
۲۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۵۶۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان ۴۰۰متری فرشته،چهارخواب

قیمت کل:
۲۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۵۶۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش ویلا نما مدرن سنگی درشهر جنگلی چمستان

قیمت کل:
۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پارکینگ،
انبار،

رهن واجاره آپارتمان ۲۰۵متری،فرشته،الهیه

رهن:
۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
انبار،

رهن آپارتمان۲۱۰متری فرشته

رهن:
۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
انبار،

رهن واجاره آپارتمان 196متری فرشته

رهن:
۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
انبار،

رهن آپارتمان 190متری فرشته

رهن:
۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
انبار،

رهن واجاره آپارتمان ۲۰۱متری فرشته

رهن:
۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۱۲متری فرشته،موقعیت اداری

قیمت کل:
۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۵۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان اداری ۱۰۹متری فرشته،۱۷۰۰متر زمین

قیمت کل:
۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۵۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان اداری۹۵متری فرشته،۱۷۰۰متر زمین

قیمت کل:
۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۵۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان اداری ۹۰ متری فرشته،۱۷۰۰متر زمین

قیمت کل:
۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۵۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان 100متری فرشته،اداری

قیمت کل:
۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۵۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

رهن واجاره آپارتمان ۳۱۰ متری فرشته،چهار خواب

رهن:
۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن آپارتمان ۳۱۵متری فرشته،ویوو بی نظیر ط۵

رهن:
۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن واجاره آپارتمان ۳۲۰ متری فرشته،ویوو مشجرر

رهن:
۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن واجاره آپارتمان 300متری فرشته،فول مشاعات

رهن:
۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

فروش آپارتمان181متری فرشته،اداری،نوساز،کلید نخورده🔐

قیمت کل:
۵۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۳۲۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان اداری ۱۶۶متری فرشته،نوسازز

قیمت کل:
۵۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۳۲۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان اداری159متری فرشته،نوساز کلید نخورده

قیمت کل:
۵۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۳۲۰
طبقه 1،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،